De senaste nitton åren har jag arbetat med forskning och undervisning vid Lunds universitet, Malmö högskola, Högskolan i Halmstad och är nu docent och lektor i konstvetenskap vid Linnéuniversitetet. Jag har även undervisat i kulturvetenskap, genusvetenskap och medie- & kommunikationsvetenskap.


Jag konstkritiker i Sydsvenskan Helsingborgs Dagblad. Då och då medverkar jag med OBS-essäer i P1 Kultur i Sveriges Radio. Vid Österlenskolan för konst & design undervisar jag i teori.


Ordförande i Svenska konstkritikersamfundet AICA,

och fram till 2016 ordförande i Statens kulturråds referensgrupp för kulturtidskrifter.


Linda Fagerström

            docent i konstvetenskap och konstkritiker

Mitt undersökningsområde var Malmö Konstmuseum.

Representation och regionalitet (2011) red. Anna Tellgren & Jeff Werner


I boken presenteras Genus och region, ett nationellt forskningsprojekt med fokus på kvinnliga konstnärer i landets fyra största konstmuseisamlingar.

SKISS - konst, arbetsliv, forskning.

Nio rapporter (2011)


Boken dokumenterar projektet SKISS

som Konstfrämjandet driver sedan 2005. Mitt kapitel handlar om konst i offentliga rum.

Läs mer och beställ

Konsten i våra rum (2012)

red. Carl Bergström


Boken belyser Gävle kommuns konstsamling. Mitt kapitel ger via en historisk översikt nationellt perspektiv på konstsamlande med nutida exempel från Helsingborg, Lund, Östersund och Kiruna.


linda.fagerstrom@me.com

DET HÄNDE 2016

24 september föreläste jag om ”På andra sidan Bersån. Kvinnliga keramiker i svensk modern design” på Kvinnohistoriskt museum i Umeå


2 april var jag keynote speaker vid NTA-konferensen i Bergen ”The Value of Textile Art/Added Values”


21 mars sände P1 Kultur min essä om privata konstsamlare. Lyssna eller läs här


3 mars föreläste jag om ”Agnes Cleve och den kvinnliga kretsen” på Uppsala konstmuseum


16 februari modererade jag panelsamtalet ”Komma till tals! Om mediernas roll i konstdebatten” på Uppsala stadsteater. Arr Uppsala kommun och län


29 januari sändes min OBS-essä ”Konst bakom skynken” i P1 Kultur. Lyssna eller läs här


DET HÄNDE 2015

12 oktober föreläste jag om konst, hot och våld på  i SKL:s kulturkonferens Öppet samhälle Karlstad


28 september sände OBS i P1 min essä om Andrea Mantegnas fresker i Camera Picta, Mantova. Lyssna här


3 september föreläste jag på HDK, Göteborg under rubriken ”The Value of Textile Art”


5 mars gästföreläste jag om Kön, genus & design vid Industridesignprogrammet, LTH, Lunds universitet


3 februari sände OBS i P1 min essä om The Elgin Marbles på British Museum i London. Lyssna här


BÖCKER DÄR MINA TEXTER FINNS


  
TIDIGARE i urval


27 mars 2014 föreläste jag på Västerås konstmuseum om konst och feminism i Skandinavien.


15 april 2014 sände OBS i P1 mitt inslag om kvinnliga konstnärer på Wikipedia. Lyssna här


24 april 2014 invigde jag Ditte Ejlerskovs och EvaMarie Lindahls ”About: The Blank Pages” på Malmö Konsthall.


3 december 2014 föreläste jag om ”Konsten och kvinnorna - att bryta invanda mönster och se ljuset” på Göteborgs konstmuseum Arr: Genus i museer


23-24 november 2013 moderator vid den nordiska konferensen ”Framtidens konstförening” i Malmö.


17 september 2013 medverkade i forskarsamtalet ”Har kläder kön? – om genus och mode” på Arkitekturmuseet i Stockholm under Jean Paul Gaultier-utställningen.


25 april 2013 föreläste om ”I museets dolda vrår. Om genus, konstsamlingar och konstmuseer” vid Forum för kulturarvsforskning, Historiska museet, Stockholm. Arr. RAÄ.


15 april 2013 deltog i ett samtal om konst, yttrandefrihet, censur och fristäder för konstnärer på World Art Day-seminariet i Malmö. Arrangör KRO/KIF.


8 januari 2013 föreläste under rubriken ”Genus, medier och masskultur” vid Mälardalens högskola.


9 november 2012 deltog i symposiet Stolthet & fördom på Nationalmuseum i samband med utställningen med samma namn.


29 juni 2012 moderator vid seminariet ”Att definiera en yrkesroll. Konsthantverkarens förhållningssätt till process, material och teori” i samband med Connecting i Landskrona konsthall.


22 maj 2012 ”Samtidskonst - hur funkar det?” föreläsning, Riksutställningar i Visby


25 mars 2012 föreläste på Moderna Museet Malmö om ”Blickar, begär och kvinnlighet som maskerad. Om Cindy Sherman och representationens konventioner”

Randi Fisher - svensk modernist (2005) Linda Fagerström

Doktorsavhandling i konstvetenskap

Just nu arbetar jag med ett forskningsprojekt om verksamheten vid Glasverkstan i Skäret 1955-88. Bland konstnärsnamnen finns Ralph Bergholtz, Randi Fisher, Erik Olson, Lennart Rodhe, Jan Brazda samt arkitekten Johannes Olivegren. Läs ”Glasverkstans konstnärer - Randi Fisher och Ralph Bergholtz” min artikel i Personhistorisk tidskrift 2013:1 och ”Glasmåleri och ljusarkitektur i 1960-talets Sverige. Det konstnärliga samarbetet mellan Johannes Olivegren, Ralph Bergholtz & Randi Fisher” i Bebyggelsehistorisk tidskrift 2013:66


Projektet presenterades i utställningsform på Höganäs museum mellan den 9 november och 29 december 2013.


Jag forskar också om konst och design i bokomslag som Olle Bonniér, Randi Fisher, Arne Jones, Pierre Olofsson, Karl Axel Pehrson och Lennart Rodhe gjorde under 1940- och 50-talen. Läs mer.


Ladda ned CV 2015.pdf

Kön, genus & design.

Om en designerroll i förändring (2010)


Är designer ett mans- eller kvinnoyrke?

Är textil ”feminint” och betong ”maskulint”? Jag ställde frågorna till 20 yrkesverksamma svenska formgivare.

Genus, medier och masskultur (2011) Linda Fagerström & Maria Nilson

Plats, poetik och politik. Samtida konst i det offentliga rummet (2010) red. Linda Fagerström & Elisabet Haglund

Genuspedagogiska gärningar (2012)

red. Maria Carlgren, Linda Fagerström, Johanna Rosenqvist & Katarina Wadstein MacLeod